MEBBİS Öz Geçmiş Hazırlama Modülü Öğretmenlerin Kullanımına Açıldı

Ana Sayfa » TEOG » 2012 Vakıf Bank eleman alımı,uzman yardımcılığı sınavı çıkmış sorular başvuru

2012 Vakıf Bank eleman alımı,uzman yardımcılığı sınavı çıkmış sorular başvuru

2012 Vakıf Bank eleman alımı,uzman yardımcılığı sınavı çıkmış sorular başvuru

 
6 Mart 2013 Çarşamba 21:10 
Yorum YapYazdır
 
2012 Vakıf Bank eleman alımı,uzman yardımcılığı sınavı çıkmış sorular başvuru

2012 Vakıfbank Uzman Yardımcılığı , Vakısbank Stajer Memur Alımı, Vakıfbank Banko Görevlisi gibi sınavları burdan takip edip Vakıfbank Çıkmısş soruları Vakıfbank Sınav konularınıda buradan bulabilirsiniz. Vakıfbank Personel Seçme Sınavı için şimdiden Başarılar


VAKIF BANK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK STAJER MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK - 2008 Vakıflar Bankası Personel Seçme Sınavı 101 / Mali Analist Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Kontrolör / Genel Kültür, Genel Yetenek, Yabancı Dil
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKIFBANK - 2008 Vakıflar Bankası Personel Seçme Sınavı 201 / Mali Analist Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Kontrolör / Hukuk-1, Ekonomi, Muhasebe, maliye
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKIFBANK - 2008 Vakıflar Bankası Personel Seçme Sınavı 202 / Mali Analist Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Kontrolör / Hukuk-1, Hukuk-2, Ekonomi, Maliye
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKIFBANK - 2008 Vakıflar Bankası Personel Seçme Sınavı 203 / Endüstri ve İşletme Mühendisliği-1, Endüstri ve İşletme Mühendisliği-2
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKIFBANK - 2008 Vakıflar Bankası Personel Seçme Sınavı 204 / Mali Analist Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Kontrolör / İstatistik, Matematik
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

 

TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

MÜFETTIŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU

 

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Müfettiş Yardımcılığı Sınav Broşürü ve Başvuru Formu

 

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra sayfanın sonunda yer alan Başvuru Formu linkini tıklayınız.

 

 

I-VakıfBank'ı Tanıyalım

II- Teftiş Kurulu'nu Tanıyalım

III- Müfettiş Yardımcılarının Staj ve Yükselmelerine Ait Hükümler, Kendilerine Sağlanacak İmkanlar ve Parasal Haklar

IV- Sınava İlişkin Açıklamalar

 

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

 

1.Sınav Konuları

2.Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı

3.Sınavda Başarı Esası

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar

f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi:

V- Sorularınız İçin

VI- Başvuru Formu

 

 

Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

1- T.C. vatandaşı olmaları,

2- Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,

4- Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından Müfettişliğe uygun bulunmaları,

5- Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,

6- En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri ile Bankacılık ve Finans,

Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri,

İşletme, Ekonomi veya Finans dallarından birinden yüksek lisans derecesi yapmış olmaları koşuluyla, Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin, Elektrik, Elektronik, İnşaat, Makina ve Matematik Mühendisliği mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

7- 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve bu sınavda, “KPSSP1”, “KPSSP2” veya “KPSSP3” puan türünden en az (75) puan almış olmaları,

8- Bayan adayların 24.12.1983 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları, erkek adayların ise 24.12.1981 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

9- Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları, (Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adaylar ile sağlık sebepleri dışındaki haklı bir sebep dolayısıyla yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlikten muaf tutulan adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

10- Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

11- Daha önce Bankamız Müfettişlik sınavına bir defadan fazla katılmamış olmaları,

12- Daha önce Müfettiş Yardımcılığı sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları,

gerekmektedir.


b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

Yazılı Sınav, Anadolu Üniversitesi'nce, 24/12/2011 (Cumartesi) günü, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 19/Aralık/2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin "http://vakifbank.anadolu.edu.tr " adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek "Sınav Giriş Belgesi"ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, http://vakifbank.anadolu.edu.tr " adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olanlar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara mektupla bildirilecektir.

 

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.

Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.

1. Sınav Konuları

 

a) VAKIFBANK GENEL YETENEK

 

b) VAKIFBANK EKONOMİ: Genel Ekonomi ve İşletme Ekonomisi.

 

c) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca (Sınavımızda başarılı sayılabilmek için Yabancı Dil Notunun 70 ve/veya üzerinde olması gerekmektedir.)

2010 veya 2011 yılında yapılmış olan, KPDS sınavından 70 veya üzeri, TOEFL IBT sınavından 77 veya üzeri, TOEFL PBT sınavından ise 547 veya üzeri not almış adayların, belgelemeleri şartıyla, adaylarımız, “Sınavın Yabancı Dil” bölümünden muaf tutulacaklardır.

 

d) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra ve İflas, Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının bankacılığı ilgilendiren hükümleri.

 

e) MÜHENDİSLİK: Bilgisayar ve Genel Mühendislik konuları.

 

f) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Bankacılığa İlişkin Muhasebe konuları.

 

g) MALİYE: Türk vergi sistemi, maliye teori ve politikası, finansman politikası ve yönetimi.

2. Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı

 

 

Genel Yetenek ve Yabancı Dil (2010 veya 2011 yılında yapılmış olan, KPDS sınavından 70 veya üzeri, TOEFL IBT sınavından 77 veya üzeri, TOEFL PBT sınavından ise 547 veya üzeri not almış adayların, belgelemeleri şartıyla, “Sınavın Yabancı Dil” bölümünden muaf tutulacak adaylar hariç), sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konusudur .

 

VAKIFBANK Zorunlu Konular Seçmeli Konular

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çal.Eko.End.İliş, Ekonometri, Ulaslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans Hukuk ve Ekonomi Muhasebe veya Maliye

Hukuk Fakültesi Hukuk Ekonomi Muhasebe veya Maliye

Endüstri ve İşletme Mühendisleri ile Yüksek Lisans Yapmış (Ekonomi, İşletme veya Finans) olmak şartıyla İstatistik, Matematik ile Matematik, Elektrik, Elektronik, Makina ve İnşaat Mühendisliği Ekonomi Mühendislik Muhasebe veya Maliye

Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Bilgisayar Yok

Yönetim Bilişim Sistemleri Ekonomi Bilgisayar Muhasebe veya Maliye

 

Bilim sınav konuları ise yukarıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır . (Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re'sen belirlenecektir.)

Vakıfbank Sınavda Başarı Esası

 

Yazılı sınav notu 100 olup, Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için; yabancı dil hariç sınav konularının her birinden alacakları notun 50’nin altında olmaması, yabancı dil hariç sınav konularının ortalamasının her halükarda 65 ve üzerinde olması gerekir. Yabancı dil sınavından 70’in altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

 

VakıfbankSınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

Vakıfbank Sınava başvuru

Adayların, Bankamızın "www.vakifbank.com.tr" adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu"nu on-line erişim suretiyle doldurmadan önce şubelerimizden 50 TL sınav giriş ücretini yatırmaları, daha sonra formu doldurmaları; formun çıktısını alarak ilgili bölüme son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırıp imzalamaları ve 2 nüsha olarak ekinde istenilen belgelerle birlikte göndermeleri gerekmektedir. On-line basvuru yapılmadan önce sınav giriş ücreti'nin (50 TL) yatırılmış olması gerekmektedir, aksi halde başvuru gerçekleştirilemeyecektir.

Sınav başvuruları internet aracılığı ile yapılacak olup Adaylar, internet üzerinden doldurdukları formun çıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp imzaladıktan sonra (2 nüsha), sınav giriş ücretinin yatırıldığına dair dekontun bir nüshası, başvuru sırasında beyan edildiyse KPDS, TOEFL IBT veya TOEFL PBT sınav sonuç belgesi ile birlikte en geç 18.11.2011 tarihinde Başkanlıkta olacak şekilde, şahsen, elden veya posta yoluyla;

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Levent Mh.Hacı Adil yolu Çayır Çimen Sk. No:2 Kat: 5 1.Levent Beşiktaş/İstanbul

Adresine göndereceklerdir. Postayla yapılacak başvuruların kargo, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Bankamız kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

24 Aralık 2011 (Cumartesi) günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 50.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 31.10.2011 Pazartesi günü saat: 10:00’dan 18.11.2011 Cuma günü saat 17:00’ye kadar T.Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır.2 nüsha Dekont alınacaktır. EFT Kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyen veya başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilecektir.

 

Vakıfbank Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar

Sınava başvuru ve yazılı sınav aşamasında adaylardan Fotoğraflı Başvuru Formu, Dekont ve başvuru sırasında beyan edildiyse KPDS, TOEFL IBT veya TOEFL PBT sınav sonuç belgesi haricinde bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu, "Sınav Başvuru Formu" nda belirttiği bilgilerin (T.C. vatandaşlık no, kpss notu, mezuniyet durumu vb.) doğruluğu bankamızca teyit edilecektir.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav öncesi veya sonrasında;

 

- Nüfus Cüzdanı, Üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Yüksek Lisans bitirme Belgesi, KPSS formu ve yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK'ten onaylı denklik belgesinin noter tasdikli suretleri,

 

- Sabıkasızlık belgesi, askerlik terhis veya tecil belgesi, bankaca kabul edilen tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve ikametgah ilmuhaberinin aslı ya da noter tasdikli suretleri,

 

- 6 adet vesikalık fotoğraf,

 

talep edilecektir.

 

DİKKAT, ÖNEMLİDİR

Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya bir kaçının, istenilen süre içerisinde bankamıza ibraz edilememesi ya da ibraz edilen belgelerin içeriği ile adayın sınava başvururken doldurduğu "Sınav Başvuru Formu"nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, adayın; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağı, sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği, çelişkili, yanlış/yalan beyanda bulunan aday hakkında, Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın aday başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı bulunduğu, bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız, şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir.

 

Vakıfbank Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi

Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapılmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde "www.vakifbank.com.tr" adresinde yayınlanacaktır. (Sınav sonucunun, söz konusu 30 günlük süre içerisinde yayınlanamaması halinde, yayınlanması planlanan yeni tarih, yine Bankamızın yukarıda belirtilen internet sitesinde, adaylara duyurulacaktır.)

Yazılı sınavı kazanan adayların başvuru formunda belirtikleri iletişim adreslerine, sınav sonucu ve sözlü sınava ilişkin gerekli tebligatlar postalanacaktır.

Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise her hangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Adayların sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internet sitemizden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

Sorularınız İçin

Telefon (0212) 316 76 35 - 316 76 36

E-Posta teftis.sinav@vakifbank.com.tr

 
6 Mart 2013 Çarşamba 21:10 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1315 - Morgarten Çarpışmasında İsviçreliler Habsburg Hanedanına karşı zafer kazandılar.
1638 - Osmanlı ordusu Bağdat'ı kuşatmaya başladı.
1889 - Brezilya'da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.
1920 - Milletler Cemiyeti'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapıldı.
1937 - Dersim Harekatı ilk adımı tamamlandı.Dersim İsyanı lideri Seyit Rıza ve 6 arkadaşı Tunceli'de idam edildi.
1942 - İki fiyatlı ekmek satışına başlandı. Memurlar 14, halk 27 kuruştan ekmek alacak.
1956 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu.
1960 - Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, Güney Carolina Charleston'da suya indirildi.
1967 - Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü, 200'ün üzerinde Türk kayboldu. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile durumu değerlendirdi.
1969 - Vaşington D.C.'de çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı'na karşı gösteri yaptı.
1971 - Intel şirketi Dünyanın ilk ticari tek çipli mikroişlemcisi olan 4004'ü satışa sundu.
1975 - İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kuruldu.
1977 - Türk atleti Veli Ballı, Pakistan'da yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda Maraton dalında birinci oldu.
1979 - Yunan şilebi Evrenia ile Haydarpaşa mendireği açıklarında çarpışan Rumen tankeri İndependenta'nın infilak etmesi sonucu 51 Rumen denizci öldü.
1983 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.
1988 - Başbakan Turgut Özal, Türkiye'nin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.
1995 - Türkiye Millî Futbol Takımı İsveç'le berabere kaldı. Böylece, ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldı.
2000 - Manisa'da 16 gence işkence iddiasıyla üçüncü kez yargılanan polislere 5 ila 10 yıl arasında ceza verildi. Polisler, ilk iki yargılamada beraat etmişlerdi.
2003İstanbul'da - Neve Şalom Sinagogu ve Beth İsrael Sinagogu'na cumartesi duası sırasında eş zamanlı intihar saldırılarında bulunuldu; 25 kişi öldü.bkn: 2003 İstanbul Saldırıları
2007Yazar - Ahmet Altan'ın genel yayın yönetmenliğinde ve Düşünmek taraf olmaktır sloganı ile yayınlanan günlük Taraf gazetesi yayına başladı.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık